cheap nhl jerseys
“मेरो गणना, मेरो सहभागिता” « Koralapost
“मेरो गणना, मेरो सहभागिता”
Koralapost जेष्ठ १७, २०७८ सोमबार

“मेरो गणना, मेरो सहभागिता”
योजना तर्जुमाको महत्वपुर्ण आधार मानिने जनसाँख्यिक विवरण
उपलब्ध गराई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सहभागी बनौ ।


जिल्ला जनगणना कार्यालय, म्याग्दी